Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 12.02.2014

На 12 февруари 2014 г. от 13.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценови предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка по обособени позиции на консумативи, защитно облекло и негативоскопи за отделение по „Образна диагностика“ в болница „Лозенец“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 236

Специалисти

Калинка Цолова
Аптека

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии