Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 27.01.2014

На 27 януари 2014 г. от 14.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се състои отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 226

Специалисти

Радосвет Горнев
Клиника по обща хирургия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии