Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 10.01.2014

На 10 януари 2014 г. от 14 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се състои отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна и друга медицинска апаратура, описана в списък – Приложение № 1 – за срок от една година“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 »
Общо: 206

Специалисти

Снежана Ранчова
Главна медицинска сестра

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии