Новини

Разглеждане на постъпилите оферти

Дата: 30.12.2013

На 30 декември 2013 г. от 10 часа ще се проведе в административната сграда на болница "Лозенец" отваряне и разглеждане на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за образна диагностика в Болница „Лозенец" и обучение на персонала за работа с тях".

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 »
Общо: 206

Специалисти

Снежана Ранчова
Главна медицинска сестра

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии