Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 16.12.2013

На 17 декември 2013 г. от 10 часа няма да се проведе отваряне и разглеждане на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за образна диагностика в Болница „Лозенец“ и обучение на персонала за работа с тях“ поради постъпила жалба.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 236

Специалисти

Дорина Асенова, дм
Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии