Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 15.11.2013

Отварянето на ценовите предложения в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка на консумативи за централна стерилизация и дезинфекция по обособени позиции“ за период от 12 месеца

ще се извърши на 15.11.2013 г. в 14.00 ч. в административната сграда на УБ „Лозенец“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 234

Специалисти

Радосвет Горнев
Клиника по обща хирургия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии