Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 22.10.2013

Отварянето на ценовите предложения в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции“

ще се извърши на 23.10.2013 г. в 10.00 ч. в административната сграда на УБ „Лозенец“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 234

Специалисти

Ася Станчева, дм
Клинична лаборатория

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии