Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 17.10.2013

Отварянето на ценовите предложения в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на консумативи за клинична и микробиологична лаборатории, по обособени позиции за период от 12 месеца“,

ще се извърши на 17.10.2013 г. в 14.00 ч. в административната сграда на УБ „Лозенец“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 236

Специалисти

Славена Стойкова
Отделение по очни болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии