Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 07.10.2013

Отварянето на ценовите предложения в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST по обособени позиции” ще се извърши на 07.10.2013 г. в 14.00 ч. в административната сграда на УБ „Лозенец".

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 234

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии