Новини

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Дата: 21.06.2013

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № 66/17.06.2013 г. На ДИРЕКТОРА на болница "Лозенец" И ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

На 17.07.2013 г. от 10,00ч. в Административната сграда на болница "Лозенец", София 1407 ул. „Козяк” №1, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи – 24 кв. м., в сградата на болница „Лозенец“ за монтиране на определените за целта места на следните автомати:

 

Вид автомати

Начална тръжна цена

Депозит за участие в търга

За І-ва Група -  7 кв. м. за 7 бр. автомата за топли напитки

350.00 /триста и петдесет/ лева без ДДС

35.00 /тридесет и пет/ лева

За ІІ –ра Група - 7 кв. м. за 7 бр. автомата за закуски

350.00 /триста и петдесет/ лева без ДДС

35.00 /тридесет и пет/ лева

За ІІІ –та Група - 7 кв. м. за 7 бр. автомата за безалкохолни напитки и минерална вода

350.00 /триста и петдесет/ лева без ДДС

35.00 /тридесет и пет/ лева

За ІV – та Група -  3 кв. м. за 3 бр. автомата за периодични печатни произведения

150.00 /сто и петдесет/ лева без ДДС

15.00 / петнадесет/ лева

 

1. Заповед

Заповедта за провеждане на търга е изложена на Главния портал, на таблото за обяви на болницата и на интернет адрес: http://lozenetz-hospital.bg/. До участие ще се допуска след закупуване на тръжните книжа на стойност 10 /десет/ лв. с ДДС от касата на болница „Лозенец“.

Оглед на определените площи се извършва с предварителна заявка от 10.00 до 15.00 часа от 17.06.2013 г. до 11.07.2013 г., след закупена на документация.  Телефон за контакти 02/9607-485 - г-н Попов. Заявления за участие в търга се подават до 16,30 ч. на 16.07.2013 г. в деловодството.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 »
Общо: 206

Специалисти

Антонина Гегова
Клиника по клинична патология и съдебна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии