Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 13.11.2014

На 14.11.2014 г. от 14.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И САНИТАРНО-ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 »
Общо: 211

Специалисти

Калинка Цолова
Аптека

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии