Клиника/отделение по УНГ

Началник: доц. д-р Александър Райнов, дм

Отделението по ушно-носно-гърлени болести разполага с модерен поликлиничен сектор, състоящ се от три кабинета. Освен рутинните отоскопия, риноскопия и фаринго-ларингоскопия, в кабинетите се извършват съвременни диагностични тестове в областта на оториноларингологията.

Екип:

проф. д-р Георги Едрев – специалист по УНГ
д-р Росица Тодорова – специалист по УНГ

» Галерия