Вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения на ЦОП

Рамково споразумение № РД-11-24 от 18.01.2021г.

Покана за участие

 

Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г. 

Покана за участие

 

Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г.

Покана за участие

 

Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021г.

Покана за участие

 

Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021г.

 Покана за участие

 

Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021г.

 Покана за участие

 

Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021г.

  Покана за участие

 

Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021г.

 Покана за участие

 

Рамково споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021г.

Покана за участие  

 

Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021г.

Покана за участие

 

Рамково споразумение № РД-11-270 

Покана за участие

 

 Рамково споразумение № РД-11-277

Покана за участие