Предварителни обявления за 2016 (ЗОП в сила от 15.04.2016 г.)