Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald за Клинична лаборатория”

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани”

“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

„Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок ”

“Доставка на лекарствени препарати за нуждите на Отделението по асистирана репродукция”

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

„Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"

„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Болница „Лозенец“”

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“

„Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“

“Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по Хемодиализа в болница „Лозенец ““

“Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология”

“Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология”

„Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"

“Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”