Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация

"Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”"

Доставка на рентгеново защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец“

Доставка на защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец“

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене при болница „Лозенец“”

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец"

„Застраховане имуществото на Болница „Лозенец“: служебни автомобили, недвижими имоти, медицинска апаратура и оборудване“

“Абонаментно обслужване, извършване на периодични технически прегледи и текущи ремонти на служебните автомобили на болница „Лозенец””

Доставка на рентгенови kонсумативи и защитно облекло за отделение по Образна диагностика

“Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца

"Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”"

„Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация“

„Доставка на система за кардио-пулмонарни изследвания и определяне на дифузен капацитет на белия дроб за нуждите на болница „Лозенец“”

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец" за периода до 31.12.2017 г.

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене при болница „Лозенец“”

„Застраховане имущество на Университетска болница „Лозенец“ по обособени позиции“

„Доставка на резерви части, ремонт, функционални подобрения и въвеждане в експлоатация на хематологичен анализатор CELL DYN Sapphire, производство на фирма Abbott Diagnostic“