Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

“Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по Хемодиализа в МБАЛ “Лозенец” ЕАД“

Дата: 28.05.2020 15:17:26

Обява - 03.06.2020

Документация към обява -  03.06.2020

Информация за обява -  03.06.2020

Техническа спецификация -  03.06.2020

Техническо предложение -  03.06.2020

Ценово предложение - 03.06.2020

Информация за удължаване на срока - 16.06.2020

Протокол № IX-3-8 - 11.09.2020