Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация“

Дата: 27.09.2019 15:50:24

Дата: 27.09.2019 15:50:24

Информация за публикувана в профила на купувача обява - 27.09.2019

Обява -27.09.2019

Документация - 27.09.2019

Техническа спецификация - 27.09.2019

Техническо предложение - 27.09.2019

Ценово предложение -27.09.2019

Информация за удължаване на срока - 11.10.2019

Протокол- 04.11.2019

Договор IX-8-15 - 18.11.2019

Договор IX-8-20 - 16.12.2019

Договор IX-8-21 - 27.12.2019