Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец"

Дата: 18.01.2019 09:42:23

Обява - 18.01.2019

Документация към обява - 18.01.2019

Информация за обява - 18.01.2019

На 14.02.2019 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Болница „Лозенец” ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти:

-          „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

-          „Томбоу България“ ООД

Протокол - 14.02.2019

Договор IX-1-16/22.02.2019 - 01.03.2019