Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Застраховане на имуществото на Болница „Лозенец“: служебни автомобили и недвижими имоти“

Дата: 27.06.2018 15:07:33

Обява - 27.06.2018

Документация към обява - 27.06.2018

Проекто-договори - 27.06.2018

Информация за обява - 27.06.2018

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - 06.07.2018

Срок за получаване на оферти: 09.07.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 10.07.2018 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Протокол - 12.07.2018

Договор IX-9-13 19.07.2018

Договор IX-9-15 05.10.2018