Новини

Национална кръгла маса по проблемите на придобиване на специалност в системата на здравеопазването

15 September 2013

Факултетния студентски съвет на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски" и УС на Асоциацията на студентите по медицина в България – Софийски университет организират: Национална кръгла маса по проблемите на придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която ще се проведе на 16 и 17 септември, 2013 г. в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски" – Аула на Университетска болница „Лозенец", гр. София.

Темата на форума е: "Състояние, проблеми и перспективи на системата за придобиване на специалност в сферата на здравеопазването".

На форума могат да присъстват до четирима студентски представители от ВУ (двама от студентския съвет и двама от локалното АСМБ). Най-късно до 5 септември 2013 г. може да изпращате и мнения, становища и предложения, които да бъдат включени в дискусиите по темата на e-mail specializacii_2013@abv.bg.

Програмата можете да изтеглите тук.

Покана за участие в форума е изпратена и до: Министъра на Здравеопазването, Д-р Таня Андреева, Началник отдел „Образование и квалификация" към Министерство на здравеопазването, Ректорските и Деканските ръководства на всички Медицински факултети и университети, Председателя на Български лекарски съюз, Председателя на БЛЕЕС.