Новини

Team building. Семинар на тема: „Спешна терапия и мениджмънт на инциденти с множество пострадали“

25 March 2013

Асоциацията на студентите по медицина в България – Софийски университет, съвместно с ФСС при Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Студентския съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират:

Team building. Семинар на тема: „Спешна терапия и мениджмънт на инциденти с множество пострадали“.

Проектът е насочен към студентите по медицина, завършили ІІІ курс на обучение от Медицинския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“.

Той има за цел да изгради практически умения за овладяване на спешни състояния, застрашаващи човешкия живот както в доболничната, така и в болничната помощ.  Инициативата ще допринесе за придобиване на знания, умения и опит, които ще са от полза за подобряване на способностите на студентите по медицина в България.

В семинара ще вземат участие лектори от ВМА – София, УБ „Лозенец“ и МБАЛ – Бургас.

Част от темите, който ще бъдат разгледани на семинара, са:

  1. Мобилни медицински формирования за оказване на помощ при кризи от военен и невоенен характер
  2. Етиология, патогенеза, клинична картина и лечение на огнестрелни и взривни рани
  3. КПР
  4. Травматология
  5. Първа психологична помощ на пострадали при масови инциденти.

Лектори ще бъдат следните специалисти:

д-р Димов, ВМА – София
д-р А. Димитров, дм, ВМА
д-р Кольо Спасов, дм, ВМА
д-р Цачев, ВМА
д-р Я. Мутафов, УБ „Лозенец“
д-р Кехайов, МБАЛ – Бургас
Кирил Пенчев
Хенриета Илиева

Семинарът ще се проведе на територията на НУЛЦ на БЧК,
с. Горни Лозен, от 29 март до 31 март 2013 г.