Новини

Болница „Лозенец” отбелязва 10 години от първата извършена чернодробна трансплантация в България

18 November 2014

Днес Университетската болница „Лозенец“ отбелязва 10 години от първата извършена чернодробна трансплантация в България.

18 ноември е значим ден за болницата, тъй като точно преди десет години на тази дата се открива пътят на българската чернодробна трансплантационна хирургия, а малката Памела се превръща в неин символ и дава шанс на медицината ни да влезе в Европа. За 7-месечното тогава момиченце операцията е животоспасяваща, а тя се превръща и в шанс за българската медицина. Първата чернодробна трансплантация у нас тръгва от най-сложното – присаждане на орган от жив донор. Болницата започва да се развива в партньорство с нейни високо ценени партньори в Европа – водещи медицински центрове и личности като проф. Масимо Малаго, един от най-авторитетните в света хирурзи, специалисти по чернодробна трансплантация.

Десет години са малко, но достатъчно време за професионално осмисляне на това важно за българската медицина и за българското общество събитие. Всеки може да постигне връх, но той е безсмислен, ако няма продължение във времето.  В професионален смисъл това е академичната школа, последователите, бъдещите поколения, сред които са днешните студенти на Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

„Изпитвам голямо лекарско и човешко удовлетворение от тази дата, защото на 18 ноември 2004 г. за първи път на български граждани бе дадена възможността за тази трансплантационна програма и от лекари, и от държава.  Убеден съм, че мога да го кажа от името на всеки един от високопрофесионалния екип на Университетска болница „Лозенец”. Този екип успя да докаже, че всяко добро дело и всяка добре поставена цел могат да бъдат успешни само ако сме обединени и като граждани, и като професионалисти, и като хора. Използвам случая от името на Университетска болница „Лозенец” да благодаря на всички, които подкрепиха началото и развитието на българската чернодробна трансплантационна хирургия”, сподели проф. д-р Любомир Спасов, директор на Университетска болница „Лозенец”, национален консултант по трансплантология и декан на Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

За УБ „Лозенец“

Болница „Лозенец“ е университетско национално многопрофилно лечебно заведение. Болницата извършва диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; мерки за укрепване и опазване на здравето; трансплантация на органи, тъкани и клетки. УБ „Лозенец“ извършва уникални за страната диагностично-лечебни дейности и научноизследователска работа по прилагането на съвременни медицински технологии.

Болницата извършва и обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти. Здравното заведение осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на медицинската наука и практика и изпълнява задачи по разработването и провеждането на националната здравна политика.