Отделение по неонатология

Началник: д-р Щерю Бояджиев

Отделението по неонатология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД се състои от интензивно неонатологично отделение с 6 напълно оборудвани интензивни единици, слединтензивно/специални грижи със 6 оборудвани единици, 2 изолатора с по 2 единици всеки и отделение за здрави новородени .

Всички тези подразделения на Неонатологичното отделение са свързани и работят заедно, за да осигурят възможно най-добри грижи и терапия на новородените, постъпващи за лечение.

Неонатологичното интензивно отделение предоставя специализирана интензивна помощ и се грижи за новородени от 28 Г.С. до термин 24/7.

Неонатологичното звено е специално проектирано и оборудвано да се грижи за най-болните и уязвими бебета, като има възможност за прием на новородени от други лечебни заведения до 28-ия ден след раждането.

Всички бъдещи родители се надяват, че бебетата им ще бъдат здрави, но понякога възникват проблеми, които изискват новороденото да бъде прието в Неонатология за лечение. Преждевременното и затруднено раждане, настъпили усложнения, както и други фактори, могат да са причини, поради които бебето да бъде прието в Интензивен сектор на Неонатология.

Винаги е стресиращо, когато бебето е неочаквано прието в Интензивен сектор. Продължителността на престоя варира в зависимост от нуждите на всяко новородено. Ние се стремим да подкрепяме семейството през целия престой на детето им и ги насърчаваме да се включат в грижите за бебето си. Лекарите, медицинските сестри и другите служители, полагащи грижи в отделението, ще направят всичко възможно, за да осигурят емоционална подкрепа за вас, докато се грижат за медицинските нужди на вашето дете.

След като бебето ви се настани в отделението, то ще получи грижи, съобразени с неговите специфични нужди. Лекарят/ сестрата, които се грижат за новороденото, ще ви информират за напредъка му, когато посетите отделението, или по телефона. Можете да се свържете по телефона по всяко време. Медицинският персонал ще ви предостави актуална информация за състоянието на вашето бебе.

Екип:

д-р Щерю Бояджиев – Началник на Отделение по неонатология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

д-р Радослава Спасова – лекар ординатор в Отделение по неонатология. Завършила е медицина през 1996 г. в София. Придобива специалност по детски болести през 2011 г. От 2003 г. до 2019 г. работи в Отделение за недоносени и деца с повишен риск в УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“. От 2019 г. е част от екипа на отделението по неонатология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

д-р Анелия Маждракова – лекар ординатор в Отделение по неонатология. Завършва медицина през 1986 г. и придобива специалност по детски болести през 2000 г. Работила е в ЦСМП София и УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ в отделение за недоносени и деца с повишен риск. От 2019 г. е част от екипа на отделението по неонатология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

д-р Станка Анчова – лекар ординатор в Отделение по неонатология

д-р Кристина Коева - лекар ординатор в Отделение по неонатология

Телефони: Интензивно неонатологично отделение: 02/9607 309
Специални грижи: 02/9607 308
Лекарски кабинет: 02/9607 307