Клиника по кардиология

Началник: доц. д-р Добри Хазърбасанов

Клиниката по кардиология разполага със стационар с 38 легла, поликлинично отделение с приемни кабинети и кабинети за функционална диагностика и отделение по инвазивна диагностика и терапия. Клиниката осигурява 24-часов прием и лечение на спешни случаи като остър коронарен синдром, белодробен тромбоемболизъм (БТЕ) и остра сърдечна недостатъчност.

В клиниката се извършват високоспециализирани диагностични, инвазивни и терапевтични процедури като трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, дуплекс-сонография на периферни съдове, селективна коронарна ангиография, перкутанни коронарни интервенции с имплантиране на стентове, перкутанна ангиопластика на съдове на шията, както и на долни и горни крайници, транскатетърна смяна на аортна клапа (TAVR), неоперативно затваряне на дефекти след клапно протезиране, интервенционално лечение на вродени структурни дефекти, имплантиране на постоянни пейсмейкъри, кардиовертер-дефибрилатори (ICD) и ресинхронизираща терапия (CRT).

Клиниката е оборудвана с най-съвременна апаратура – два ангиографа Philips Azurion Clarity, два ехографа EpiQ7 и симулатори за ехографии и перкутанни интервенции Symbionix.

Екип:

Доц. д-р Добри Хазърбасанов, началник на клиниката
Доц. Хазърбасанов завършва Медицинска академия – София през 1987 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 1993 г. и по кардиология през 1996 г. Работи в St. Paul’s Hospital, Ванкувър, Канада (2002-2003 г.) в програмата за сърдечна недостатъчност и сърдечна трансплантация и в Клиника по кардиохирургия във VGH, Ванкувър, Канада (2003-2006 г.). През 2009 г. работи в Клиника по кардиология в CHUV-Лозана, Швейцария. Специализира в Мюнстер, Германия (1994 г.) и в Маси, Франция (2001 г.). Член е на Дружество на кардиолозите в България, Българско дружество по интервенционална кардиология, European Society of Cardiology, Euro CTO Club.

Д-р Петранка Шикерова
Д-р Шикерова завършва медицина в МУ – Плевен през 1987 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 1998 г. и по кардиология през 2004 г. Работила е в Санаториум База 3 в Банкя, в УМБАЛСМ „Пирогов“, в Национална кардиологична болница, в УМБАЛ „Св. Анна“ – Кардиохирургична клиника и в Клиника по кардиология и инвазивна кардиология на УМБАЛ „Софиямед“. Понастоящем е кардиолог в Клиниката по кардиология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Д-р Шикерова притежава сертификат за ехокардиография – експертно ниво и сертификат за доплерсонография на периферни съдове.

Д-р Георги Стамболийски
Д-р Стамболийски завършва медицина през 1992 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 2000 г. и по кардиология през 2006 г. Притежава сертификат по инвазивна кардиология от 2010 г. и по ехокардиография от 2018 г. Работи в Клиника по кардиология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  от 2011 г.

Д-р Мария Радкова
Д-р Радкова завършва медицина в МУ – София през 1996 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 2003 г. и по кардиология през 2007 г. Д-р Радкова притежава сертификати за инвазивна кардиология, електрокардиостимулация и ехокардиография. Асистент е към Катедра по вътрешни болести на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Д-р Жанет Гергелчева
Д-р Гергелчева завършва медицина в МУ – София. Има придобита специалност по вътрешни болести и кардиология. Д-р Гергелчева притежава сертификати за инвазивна кардиология и ехокардиография. Участвала е в национални и международни конференции и семинари. Асистент е към Катедра по вътрешни болести на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Д-р Ива Гашарова
Д-р Гашарова завършва МУ – София през 2001 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 2008 г. и по кардиология през 2012 г. Притежава сертификат по инвазивна кардиология от 2013 г. През 2017 г. придобива сертификат по ехокардиография. Д-р Гашарова работи в Клиниката по кардиология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД от 2004 г. и от 2010 г. е редовен асистент към Катедра по вътрешни болести на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Д-р Евгени Гигов
Д-р Гигов завършва МУ – София през 1996 г. Придобива специалност по кардиология през 2012 г. Притежава сертификати по ехокардиография и инвазивна кардиология. Д-р Гигов е участвал в национални и европейски конгреси по специалността. Д-р Гигов е асистент към Катедра по вътрешни болести на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Д-р Ембие Азис
Д-р Азис завършва медицина в МУ – Пловдив през 2011 г. Придобива специалност по кардиология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД през 2017 г. Д-р Азис е асистент към Катедра по вътрешни болести на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Д-р Гергана Лазарова
Д-р Лазарова завършва медицина в МУ – София през 1988 г. Работила е като лекар в Окръжната болница в Кюстендил от 1988 г. до 1991 г., а от 1992 г. досега е част от екипа на МБАЛ „Лозенец“. Д-р Лазарова е специалист по вътрешни болести и кардиология и магистър по здравен мениджмънт. Притежава сертификат „експертно ниво“ за ехокардиография, ТЕЕ и стрес-ехокардиография. Участвала е в различни европейски проекти: Syst-Eur, HYVET и др. Обявена е за „Професионалист на годината“ за 2006 г., многократно е удостоявана със сертификат „Лекар, на когото българите вярват“. Член е на Дружество на кардиолозите в България и на работната група по ехокардиография. Д-р Лазарова е хоноруван асистент по вътрешни болести и кардиология към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Председател е на Етичната комисия в болница „Лозенец“.

Д-р Елена Стайкова
Д-р Стайкова завършва медицина в МУ-Пловдив. Има специалност по вътрешни болести и кардиология. През 2010 г. д-р Стайкова придобива научна степен доктор по медицина. От 2017 г. е главен асистент към Катедра по вътрешни болести на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Д-р Стайкова притежава сертификат за професионална квалификация по неинвазивна диагностика – Холтер-ЕКГ, ехокардиография (базово и експертно ниво). Има научни публикации в областта на кардиологията.

Д-р Саша Кържина
Д-р Кържина завършва МУ – София през 1991 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 1998 г. и по кардиология през 2007 г. Притежава сертификат по ехокардиография, базово ниво, от 2018 г. Провеждала е квалификационни курсове по еходоплерсонография на артерии и вени. Д-р Кържина има редица участия в национални и международни научни прояви в областта на кардиологията. Работи в Клиника по кардиология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД от 1992 г. до 2015 г. От 2015 г. д-р Кържина е част от екипа на Кардиологичната поликлиника на лечебното заведение.

» Галерия