Клиника по кардиохирургия

Началник: проф. д-р Любомир Спасов

Клиниката по кардиохирургия разполага с многофункционални стаи от по 2 легла,операционен блок, оборудван по всички съвременни стандарти, и кардиохирургичен кабинет, където се осъществява прием, контролни прегледи и амбулаторни манипулации. Клиниката осигурява 24-часов прием и лечение на всички планови и спешни състояния, подлежащи на сърдечна операция при възрастни.

В клиниката се извършва пълният спектър от кардиохирургични операции при заболявания на сърцето, големите кръвоносни съдове и перикарда при възрастни:

  • Аортокоронарен байпас при исхемични болести на сърцето;
  • Клапно протезиране и пластика при сърдечни пороци;
  • Операции на вродени сърдечни пороци на възрастни пациенти;
  • Операции при сърдечни тумори;
  • Операции на аорта при остри дисекации и хронични аневризми;
  • Резекции и пластика на левокамерни аневризми;
  • Операции при БТЕ – тромбектомии;
  • Поставяне на сърдечни дивайси (изкуствени сърца) – временни или постоянни – при краен стадий на сърдечна недостатъчност;
  • Извършване на сърдечни трансплантации;
  • Извършване на белодробни трансплантации.

Освен това клиниката е в тясно сътрудничество с Отделението по съдова хирургия и Клиниката по кардиология за осъществяване на съвместни оперативни и хибридни намеси в областта на сърдечните и съдовите заболявания.

На пациентите се осигуряват всички необходими грижи преди, по време и след операцията при максимален комфорт и зачитане на правата им. Оказването на комплексна, навременна и качествена помощ се гарантира от висококвалифициран екип от лекари, медицински сестри и рехабилитатори в колаборация с всички необходими други звена. Освен това част от екипа участва в обучението на студенти от специалностите медицина, медицинска сестра и ерготерапия и рехабилитация към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Екип:

проф. д-р Любомир Спасов, изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, кардиохирург
д-р Васил Козаров
, кардиохирург и съдов хирург, асистент по хирургия към МФ на СУ
доц. д-р Вили Пъшев
, кардиохирург
д-р Пейо Мишев
, кардиохирург и съдов хирург, асистент по хирургия към МФ на СУ
д-р Делян Еврев
, кардиохирург и специализант по съдова хирургия, асистент по хирургия към МФ на СУ
д-р Константин Грудков
, кардиохирург и съдов хирург, асистент по хирургия към МФ на СУ
д-р Георги Игнатов
, кардиохирург
д-р Азис Азис
, кардиохирург и специализант по съдова хирургия, асистент по хирургия към МФ на СУ
д-р Антон Ковачев
, кардиохирург и специализант по съдова хирургия, асистент по хирургия към МФ на СУ
д-р Петър Павлов
, хирург
д-р Мехмед Ахмедов
, специализант по кардиохирургия, хоноруван асистент по хирургия към МФ на СУ
д-р Жеко Найчов
, специализант по кардиохирургия, хоноруван асистент по хирургия към МФ на СУ
д-р Христо Добрев
, специализант по кардиохирургия
д-р Полина Михова
, специализант по кардиология
д-р Ангел Тончев
, хирург
д-р Мариета Йорданова
, кардиология и вътрешни болести
д-р Полина Михова, специализант по кардиология

» Галерия