Клиника по анестезия и интензивно лечение

Началник: д-р Георги Мутафов

Клиниката по анестезия и интензивно лечение при МБАЛ „Лозенец“ е поливалентна клиника, осигуряваща денонощна безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по анестезиология и интензивно лечение.

В нашата болница се прилагат всички съвременни методи за провеждане на: обща, локорегионална и комбинирана анестезия, следоперативно обезболяване, обезболяване при нормално раждане и лечение на острата и хроничната болка.

Клиниката е оборудвана с най-съвременната апаратура за анестезия, аналгезия, изкуствена белодробна вентилация и мониторинг на пациентите. В нея се използват съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.

Специалистите по анестезиология и интензивно лечение, работещи в клиниката, ежегодно посещaват европейски и световни конгреси, научни конференции и обучения в специализирани елитни европейски клиники с цел постоянно повишаване на квалификациите и уменията им.

Клиниката е база за обучение на студенти и специализанти по анестезиология и интензивно лечение при Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Отделение по анестезия

Всеки пациент, на когото му предстои оперативно лечение или диагностична процедура, изискваща анестезия или аналгезия (обезболяване), преминава през консултация с анестезиолог.

Обособените зали за провеждане на анестезия са оборудвани с най-модерните анестезиологични апарати и системи за мониторинг на пациенти от всички възрастови граници – от новородени до възрастни пациенти. Те позволяват интраоперативно непрекъснато наблюдение на почти всички параметри на жизнените функции: хемодинамични показатели, дишане, будност и дълбочина на анестезията, нервно-мускулна блокада, количеството на кислород в мозъка и др.

Отделение по интензивно лечение

В отделението по интензивно лечение се диагностицират и лекуват всички пациенти с тежки нарушения на жизнените функции, независимо от характера на основното заболяване. Отделението осигурява непрекъснат денонощен мониторинг и наблюдение на състоянието на пациентите.

Оборудвано е с най-съвременните: мониторни системи Philips, апарати за изкуствена вентилация, система за прехвърляне на пациентите от операционната маса на болничното легло, апарати за продължителна диализа и хемодиафилтрация. Отделението разполага с мини лаборатория, осигуряваща бързо изследване на кръвни газови анализи, биохимични показатели, нарушения на кръвосъсирването и PCR технология за бързо откриване (до 4 часа) на инфекциозни микроорганизми.

Отделението е разделено на различни зали с цел пълноценно изолиране на пациенти с различни заболявания и намаляване на вътреболничните инфекции. Всяка една от залите в интензивното отделение има собствена климатична система. Също така отделението разполага с отделни зали за наблюдение и лечение на трансплантирани и VIP пациенти.  

Екип:

д-р Георги Мутафов, специалист по анестезиология и интензивно лечение
ас. д-р Илияна Жечкова, специалист по анестезиология и интензивно лечение и асистент в Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“
ас. д-р Ясен Мутафов, специалист по анестезиология и интензивно лечение и асистент в Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“
ас. д-р Жулиен Димитров, специалист по анестезиология и интензивно лечение и асистент в Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“
ас. д-р Илия Бауренски, специалист по анестезиология и интензивно лечение и асистент в Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“
ас. д-р Методия Секуловски, специалист по анестезиология и интензивно лечение и асистент в Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“
д-р Огнян Шаламанов, специалист по анестезиология и интензивно лечение
д-р Валентин Панайотов, специалист по анестезиология и интензивно лечение
д-р Биляна Симонска, специалист по анестезиология и интензивно лечение
д-р Камелия Джонова, специалист по анестезиология и интензивно лечение
д-р Михаела Станимирова, специалист по анестезиология и интензивно лечение