Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология“

Информация за публикувана в профила на купувача обява - 11.06.2020

Обява - 11.06.2020

Документация - 11.06.2020

Техническа спецификация - 11.06.2020

Техническо предложение - 11.06.2020

Ценово предложение - 11.06.2020

Информация за удължаване на срока - 26.06.2020

Протокол - 26.08.2020

Договор IX-4-20 - 19.10.2020

Договор IX-4-21 - 19.10.2020

Договор IX-4-22 - 23.10.2020

Договор IX-4-23 - 23.10.2020

Договор IX-4-24 - 23.10.2020

Договор IX-4-25 - 23.10.2020

Договор IX-4-26 - 23.10.2020

Договор IX-4-27 - 27.10.2020

Договор IX-4-28 - 27.10.2020« Обратно към всички поръчки