Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи

Обява - 12.06.2018

Документация към обява - 12.06.2018


Техническа спецификация - 12.06.2018

Техническо предложение - 12.06.2018

Ценово предложение - 12.06.2018

Информация за обява - 12.06.2018

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - 20.06.2018

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - 20.06.2018

Срок за получаване на оферти: 25.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 26.06.2018 г.  Час: 12:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Протокол -  29.06.2018

Договор IX-8-10/11.07.2018 - 13.07.2018

Договор IX-8-11/11.07.2018 - 13.07.2018« Обратно към всички поръчки