Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Абонаментно обслужване и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец”

Обява - 12.06.2018

Документация към обява - 12.06.2018

Ценово предложение - 12.06.2018

Информация за обява - 12.06.2018

Срок за получаване на оферти: 20.06.2018 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 21.06.2018 г.   Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Протокол IX-7-10/27.07.2018 - 27.07.2018

Договор IX-7-13/20.09.2018 - 25.09.2018« Обратно към всички поръчки