Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация

Обява - 02.05.2018
Документация към обява - 02.05.2018

Техническа спецификация - 02.05.2018
Техническо предложение - 02.05.2018
Ценово предложение - 02.05.2018
Информация за обява - 02.05.2018

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - 11.05.2018

Срок за получаване на оферти: 16.05.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.05.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Протокол IX-6-15 - 21.05.2018

Договор IX-6-22 - 13.06.2018

Договор IX-6-23 - 25.06.2018

Договор IX-6-24 - 06.07.2018

Допълнително споразумение към Договор IX-6-22 - 19.06.2019

Допълнително споразумение към Договор IX-6-23 - 06.08.2019« Обратно към всички поръчки