Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация“

Обява - 06.03.2017
Информация за публикуваната обява - 06.03.2017
Документация - 06.03.2017
Техническа спецификация - 06.03.2017
Техническо предложение - 06.03.2017
Ценово предложение - 06.03.2017

Разяснение на основание чл. 189 от ЗОП - 10.03.2017

Протокол IX-4-30/03.05.2017 г. - 03.05.2017

Договор IX-4-36/19.05.2017 г. -  19.05.2017

Договор IX-4-38/22.05.2017 г. - 23.05.2017

Договор IX-4-39/31.05.2017 г. - 31.05.2017

Допълнително споразумение към договор IX-4-38/22.05.2017 - 02.02.2018« Обратно към всички поръчки