Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Мартин Пасев


Биолог Лаборатория по клинична вирусология

Лаборатория по клинична микробиология и вирусология


Мартин Пасев е биолог със специалност Имунология и Инфекциозни Болести, и диплома по Биомедицински проучвания, Канада.

Завършил е бакалавър по науки с отличие в Tirel Lab,  Li Ka Shing Институт по вирусология, университета на Алберта – Едмонтън. Удостоен е с почетна награда за отлично защитена теза за проучвания в областта на Хепатит C и специфичната вирусна патогенеза.

В момента е студент по Медицина в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и участва активно в диагностичната и научно-изследователската дейност на лабораторията.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540