Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Адриана Кювлиева


Кинезитерапевт
Адриана Кювлиева-Никифорова е магистър кинезитерапевт.
Работи в СК "Лозенец" от 2007 г.

Интересите й са главно в областта на редукцията на теглото и оформяне на силуета чрез иновативни техники (LPG, апаратен лимфодренаж, терапия чрез акустична вълна и др.)

Благодарение на модерно оборудвания сектор "Кинезитерапия" провежда занимания по лечебна физкултура с пациенти с широк спектър заболявания, както и с желаещите да поддържат добра спортна форма.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540