Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Теодор Тодоров


Молекулярен генетик

Лаборатория по медицинска генетика

Специалност
Молекулярна биология


Теодор Тодоров завършва Софийски Университет "Св. Климент Охридски" през 1995 г, специалност „Клетъчна биология и биология на развитието“. През 1994 специализира „Молекулярна биология на клетката“ към Института по Молекулярна биология на Българска Академия на науките. През 2006г защитава научна степен доктор към Медицински Университет, София с дисертационен труд – „ Генетичен анализ на болестта на Wilson в България “. В периода 2007 –2009 работи в Университетска болница "Charité" към Humboldt University, Берлин, Германия, а от 2009 до 2015 в Университетска болница в Münster, Germany (Westfälische Wilhelms Universutät, WWU). От 2017г работи в болница „Лозенец“. Хоноруван преподавател към Софийски Университет. Член на Европейско дружество по човешка генетика (ESHG). Има голям брой научни публикации в реномирани чуждестранни издания, с над 280 цитирания.

Научни интереси:

ДНК и РНК анализ на наследствени заболявания

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540