Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Симона Хараламбиева


Mолекулярен биолог - генетик

Лаборатория по медицинска генетика


Г-жа Симона Хараламбиева е молекулярен биолог - генетик в Лаборатория по медицинска генетика на УМБАЛ „Лозенец“.

Завършила е Софийски университет ''Св. Климент Охридски'' през 2011 г. Тя е бакалавър по „Биотехнологии“, а през 2013 г. придобива магистърска степен по „Молекулярна биология - Микробиология и микробиологичен контрол".

В периода 2013 - 2017 г. е ръководител на Микробиологична лаборатория в СД „Панацея 2001“.

От 2020 г. до 2022 г. работи в Цитогенетичната лаборатория на СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“. След закриването на лабораторията, от юни 2022 г. е молекулярен биолог - генетик в Лаборатория по медицинска генетика на болница „Лозенец'“.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540