Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Аделина Йосифова


Mолекулярен биолог - генетик

Лаборатория по медицинска генетика


Г-жа Аделина Йосифова е молекулярен биолог - генетик, доктор по генетика в Лабораторията по медицинска генетика на УМБАЛ „Лозенец“.

През 2002 г. придобива магистърската степен по биология към Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“.

От 2003 до 2011 е биолог – специалист към Катедрата по медицинска генетика на Медицинския университет – София.

В периода 2007 – 2009 г. специализира в рамките на съвместен проект между Катедрата по медицинска генетика на Медицинския университет – София и Института за физични и химични изследвания, Център за геномна медицина на Националната агенция за изследвания и развитие на Япония (RIKEN, Institute of Physical and Chemical Research, Center for Genomic Medicine, Laboratory for International Alliance, Tokyo, Japan).

През 2011 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ към Катедрата по медицинска генетика на Медицинския университет – София.

От 2011 до 2017 е биолог – специалист в Националната генетична лаборатория на СБАЛАГ “Майчин Дом”.

От 2017 г. до момента е част от екипа на Лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология на УМБАЛ „Лозенец“. Занимава се основно с цитогенетичен анализ и клетъчно култивиране.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540