Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Петя Милина


Лекар-специалист

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Специалност
Анестезиология и интензивно лечение


Д-р Милина е завършила медицина в Медицински университет - София през 2016г.

От завършването си до момента е част от екипа на Клиника по Анестизиология и интензивно лечение към болница “Лозенец“. През 2020 година придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“.

Има интереси в областта на анестезията при оперативни интервенции с много голям и голям обем на сложност, кардиохирургия, мини инвазивна хирургия и трансплантология.

Член на Български лекарски съюз и Европейско дружество по Анестезиология и интензивно лечение (ESAIC).

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540