Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Елена Стайкова


Лекар-специалист

Клиника по кардиология

Специалност
Кардиология
Вътрешни болести

Д-р Стайкова завършва медицина в МУ-Пловдив. Има специалност по вътрешни болести и кардиология.
През 2010 г. д-р Стайкова придобива научна степен доктор по медицина. От 2017 г. е главен асистент към Катедра по вътрешни болести на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Д-р Стайкова притежава сертификат за професионална квалификация по неинвазивна диагностика – Холтер-ЕКГ, ехокардиография (базово и експертно ниво). Има научни публикации в областта на кардиологията.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540