Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Тунан Хюсменов


Лекар-специалистСпециалност
Нервни болести


График прегледи

По график:
07:30 - 13:30
13:30 - 18:30

Завършва Медицински университет Варна. Своята специалност Нервни болести придобива през 1992 г. след специализация в УМБАЛ Св. Наум.

 

Д-р Хюсменов е практикувал в Интензивен мозъчно съдов сектор на Неврологично отделение към МБАЛ Силистра. Бил е главен експерт в дирекция Специализиран медицински надзор в Министерството на здравеопазването. От 2002 г. е част от екипа специалисти на УМБАЛ Лозенец, като 3 години е бил преподавал неврология на студенти по рехабилитация и ерготерапия.

 

Квалификации
  • Носител на отличието: Лекар, на когото вярваме, 24 часа;
  • Следдипломни квалификации по доплер сонография, невротични състояния, главоболие, епилепсия, гръбначни заболявания;
  • Член на Български лекарски съюз;
  • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540