Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Сузана Джамбазова


Специализант

Клиника по педиатрия


Д-р Сузана Джамбазова завършва медицина в Медицинския университет - София през 2013 г. От 2018 до 2022 г. е лекар специализант по педиатрия в УМБАЛ „Лозенец”. 

Придобива специалност по педиатрия през 2023 г. в Медициинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и продължава да работи като лекар педиатър в клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Лозенец”. 

През 2017 г. завършва специализация по Клинична хомеопатия в Медициинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и Европейската школа по клинична хомеопатия.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540