Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Камелия Джонова


Лекар-специалист

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Специалност
Анестезиология и интензивно лечение


Д-р Джонова е завършила медицина в Медицински университет – София през 2010г.

От завършването си до момента работи в болница Лозенец.

Придобива специалност Анестезиология и интензивно лечение през 2016г

Преминала допълнителни обучителни курсове по различни теми по анестезия и интензивно лечение

Член на Български лекарски съюз.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540