Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Радослава Спасова


Лекар-специалист

Отделение по неонатология

Специалност
Педиатрия


Д-р Радослава Спасова завършва Медицина през 1996г. в МА-гр. София. Придобива специалност „Детски болести” през 2012г. През 2007, 2008, 2014 и 2015г. провежда Индивидуално обучение по Неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом” и СБАЛДБ – гр. София. През 2022г. завършва курсове по ТФЕхо и Хранене на новороденото и кърмачето.

До 2003г. работи последователно като училищен лекар, ординатор в Детско отделение и Неотложно звено в поликлиничната система, 5 години в ДМСГД „Св. Иван Рилски Чудотворец”, 17 години в Отделението за недоносени деца към ПМБАЛ „Св.Йоан Кръстител”, 2,5 години в Отделението по неонатология към МБАЛ „Унихоспитал”, 6 месеца в ПСАГБАЛ „Св. София”.

От 02.09.2019г. до момента е член на екипа на Отделението по неонатология на МБАЛ „Лозенец”.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540