Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Екатерина Петрова


Специализант по офталмология. Завършва медицина с отличие в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Веднага след това е поканена в екипа на Отделението по очни болести на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД като лекар-ординатор.

Провеждала е международни професионални стажове в Италия, Испания, Унгария и Тайланд, както и специализирани курсове в страната.

Проявява интереси в областта на диагностика и терапия при глаукома, катаракта, заболявания на преден и заден очен сегмент и очни придатъци. Развива научна и преподавателска дейност в сферата на офталмологията.

Д-р Петрова е преподавател по офталмология на студенти по медицина към Медицинския факултет на СУ на български и английски език. Редовно участва в научни конференции, симпозиуми и конгреси в България и чужбина. 

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540