Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Румен Кальонски


Началник отделение

Отделение по образна диагностика

Специалност
Образна диагностика


График прегледи

По график

Д-р Румен Кальонски е началник на Отделението по образна диагностика. Медицинско образование получава в Медицинска академия – София, а през 2002 г. специализира инвазивна образна диагностика І ниво. Д-р Кальонски работи в болница „Лозенец“ от 1999 г. досега.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540