Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Автоматизирана транспортна система


УМБАЛ „Лозенец“ – единствената болница в България с автоматизирана транспортна система  


Автоматизирана транспортна система
Автоматизирана транспортна система

 

Автоматизираният транспорт е иновативна технология и е единствената внедрена в лечебно заведение у нас.

Роботизираната транспортна система  е специално проектирана за транспорт на контейнери между стопанския блок и клиниките и отделенията на болницата. За всеки вид транспорт е предвиден специализиран контейнер. Извършват се различни по видове транспорт: на храна, на чисто пране, на мръсно пране, на стерилни инструменти, на стандартни отпадъци, на биологични отпадъци, на лекарства и консумативи.

Транспортът се осъществява с помощта на шест автоматизирани роботи. В стопанския блок са изградени работни станции за изпращане на транспортите като всяка от тях е оборудвана с монитор с графичен тъч скрийн дисплей. Служителят поставя съответния контейнер на станцията и указва до коя клиника или отделение да бъде доставен и роботът транспортира контейнера до зададената дестинация.

В отделните клиники и отделения са изградени приемни и изпращащи станции. След получаване и обслужване на контейнера, той се поставя на станцията за обратно връщане. Роботът автоматично разпознава дестинацията в стопанския блок, където е изградено специално зарядно помещение за роботизираните колички. Специализиран софтуер управлява роботизираната транспортна система.

Автоматизираният транспорт гарантира бързо транспортиране на необходимите консумативи и материали в затворени чисти контейнери при спазване на противоепидимичните изисквания и  непресичане на мръсни и чисти потоци. Автоматизираната система поема част от дейността на санитарите, което води до икономии на човешки  и финансов ресурс