Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Антонина Гегова, д.м.н.


Началник отделение

Отделение по клинична патология

Специалност
Клинична патология


Доц. д-р Антонина Гегова, дм - завършва своето образование в Медицинска академия – София, а през 2005 г. е удостоена със степента доцент.

През годините от 1984 до 2010 г. доц. д-р Гегова работи в МБАЛ „Царица Йоанна“ ЕАД и МБАЛ „Александровска“.

От 2010 г.  е началник на Отделението по клинична патология и съдебна медицина в МБАЛ „Лозенец“. 

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540