Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Делян Еврев


Лекар-специалист

Клиника по кардиохирургия

Специалност
Съдова хирургия


График прегледи

Понеделник:
15:00 - 17:00
Четвъртък:

14:00 - 17:00

Д-р Делян Еврев завършва медицина в Медицински университет - София през 2007 г. и започва да работи като специализант по кардиохирургия в Клиника по кардиохирургия на УМБАЛ „Лозенец“. От 2009 г. е избран за редовен асистент по хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива специалност по кардиохирургия през 2014 г. От 2013 г. има сертификат за професионална квалификация – правоспособност по „Ултразвукова съдова диагностика“. През 2016г. завършва магистратура по Управление на Здравеопазването в Международно Висше Бизнес Училище гр. Ботевград. От 2018 г. е специализант по Съдова хирургия към  Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и през 2022 г. придобива втора специалност по съдова хирургия. От 2022 г. е зачислен за свободна докторантура към Катедра по Хирургически болести, акушерство и гинекология на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Има интереси в кардиохирургията, съдовата хирургия, ултразвуковата съдова диагностика, флебологията и венозните заболявания, както и трансплантологията, като част от трансплантационната програма на МБАЛ „Лозенец“.

Член е на Българска Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия, Българското Национално Дружество по Съдова и Ендовакуларна Хирургия и Ангиология, Българско Дружество по Ангиология, Българско Дружество по Кардиохирургия, Българското Дружество по Трансплантология.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540