Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Христо Митков


Управител медицински център

Отделение по гастроентерология

Специалност
Гастроентерология
Вътрешни болести

График прегледи

Понеделник - Петък:
08:00 - 12:00
НЗОК:Понеделник и Сряда:
08:00 - 12:00

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540