Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Апаратура - Отделение по клинична патология


За изпълнение на дейностите си отделението разполага с мултиплейсен микроскоп, лаборатория за тъканна предподготовка, биопсична лаборатория, както и богат архив.

Лабораториите са оборудвани с модерна високоспециализирана апаратура, позволяваща пълноценна обработка и диагностика на получените материали по медицинските стандарти.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540